# ENGLISH # SVENSKA
  Lyrics in English    Texterna på svenska (pdf fil)
1 The morning breaks 1 Se, dagen gryr och mörkret flyr
2 The Spirit of God 2 Den himmelska elden
3 Now let us rejoice 3 Kom, låt oss nu glädjas
5 High on the mountain top 4 Se, högt på bergets krön
6 Redeemer of Israel 5 Han kommer, Förlossar´n för Israels hus
7 Israel, Israel, God is calling 8 Israel, nu Gud dig kallar
13 An angel from on high 6 En ängel ifrån skyn
14 Sweet is the peace the gospel brings 26 Frid ger Guds evangelium
19 We thank thee, o God, for a Prophet 10 Tack, Gud, att profeter du sänder
20 God of power, God of right 7 Sanningens och maktens Gud
21 Come, listen to a Prophet's voice 9 Kom, lyssna till profetens röst
23 We ever pray for Thee 12 Vi alltid ber för dig
24 God bless our Prophet dear 11 Hjälp vår profet så kär
25 Now we´ll sing with one accord 13 Höj en tacksam lovsång ljud
26 Joseph Smith's first prayer 14 O, hur skön var morgonstunden
27 Praise to the man 16 Pris åt den man
29 A poor wayfaring man of grief 18 En sorgbetyngd och fattig man
30 Come, come, Ye saints 19 Kom, kom Guds folk
    30 Vak upp, hör rösten ljuder
31 O God, our help in ages past 20 O Gud, vår hjälp i svurnnen tid
    31 En vänlig grönskas rika dräkt
32 The happy day at last has come 15 O, sköna dag, som kommit har
33 Our mountain home so dear 22 Välsigna, Gud, ditt folk
35 For the strength of the hills 23 Herrens folk sig skall förena
36 They, the builders of the nation 21 Kom, hjälp till att riket bygga
44 Beautiful Zion, built above 25 Härliga Sion, himmelsk brud
45 Lead me into life eternal 17 Led mig till det liv som varar
47 We will sing of Zion 24 Sjung en sång om Sion
    49 Härlig är jorden
50 Come, thou glorious day of promise 29 Kom, du sälla dag utlovad
    50 Din klara sol går åter opp
    52 Jag kan icke räkna dem alla
58 Come, Ye children of the Lord 28 Kom, Guds barn, från land och stad
    58 Långt bortom rymder vida
59 Come, O thou kings of kings 27 Du, jordens Konung, kom
    59 Jag lyfter ögat mot himmelen
    60 Bred dina vida vingar
62 All creatures of our God and King 33 Allt liv på jord till Herren sjung
63 Great king of heaven 39 O himlens Gud, dig än en gång
64 On this day of joy and gladness 34 Denna dag av fröjd och glädje
66 Rejoice, the Lord is king! 37 O fröjda dig, du jord
67 Glory to God on high 43 Ära ske Gud i höjd
68 A mighty fortress is our God 56 Vår Gud är oss en väldig borg
69 All glory, laud, and honor 36 Pris vare Gud, som låter oss
72 Praise the Lord, the Almighty 40 Lova och prisa din Herre och Konung
73 Praise the Lord with heart and voice 35 Lova Gud med glädjens sång
76 God of our fathers, we come unto thee 42 Fädernas Gud, vi nu tillbedja dig
78 God of our fathers, whose almighty hand 41 O, våra fäders Gud
80 God of our fathers, known of old 44 Du som är våra fäders Gud
83 Guide us, o thou great Jehovah 45 Led oss fram, o himlens Herre
84 Faith of our fathers 47 Fädernas tro
85 How firm a foundation 38 En grundval blev lagd
86 How great thou art 48 O store Gud
87 God is love 46 Jord med tusen blommor små
89 The Lord is my light 51 Min Gud är mitt ljus
    91 Låt den Helige Andens stämma
92 For the beauty of the earth 32 För det vackra på vår jord
93 Prayer of thanksgiving 53 Vi samlas att lära
94 Come, ye thankful people 54 Höj, Guds folk, en tacksam sång
95 Now thank we all our God 55 Vi tackar nu vår Gud
    95 När vi denna gången ämna
96 Dearest children, God is near you 192 Himlens Gud är städs oss nära
97 Lead, kindly light 61 Led, milda ljus
98 I need thee every hour 63 Var när mig varje stund
100 Nearer, my God, to thee 62 Närmare, Gud, till dig
101 Guide me to thee 64 Jesus, min Frälsare
104 Jesus, Savior, pilot me 65 Led mig du, o Herre kär
105 Master, the tempest is raging 66 Mästare, hör hur det stormar
107 Lord, accept our true devotion 69 Herre, dig vi vilja dyrka
108 The Lord is my shepherd 67 Min herde är Herren
109 The Lord my pasture will prepare 68 En herde god mig Herren är
110 Cast thy burden upon the Lord 71 Prisa Herren, han är ditt stöd
111 Rock of ages 70 Klippa, du som brast för mig
113 Our Savior's Love 202 Frälsare god
115 Come, ye disconsolate 72 Kommen till Frälsaren, alla som sörjen
116 Come, follow me 79 Kom, följen mig
117 Come unto Jesus 80 Kommen till Herren
119 Come, we that love the Lord 57 Kom, låt oss prisa Gud
122 Though deepening trials 73 Din väg av prövning må bestå
123 Oh, May My Soul Commune with Thee 205 O må min själ i bön dig nå
124 Be Still, My Soul 203 Min själ, dig gläd
125 How gentle God's commands 78 Guds lagar milda är
127 Does the journey seem long? 74 Synes vägen dig lång?
129 Where can I turn for peace? 75 Var skall jag finna frid
    129 Jesus för världen givit sitt liv
130 Be thou humble 76 Är du ödmjuk i din svaghet
131 More holiness give me 77 Mer helighet giv mig
    132 Det är en ros utsprungen
133 Father in heaven 94 Fader, i bön
    133 O du saliga, o du heliga
134 I believe in Christ 81 Jag på Kristus tror
    134 Bereden vägen för Herran
135 My redeemer lives 82 Jag vet min Herre lever än
    135 Hosianna
136 I know that my redeemer lives 83 Han lever, min Förlossare
    136 Var hälsad, sköna morgonstund
137 Testimony 84 Mitt vittnesbörd
    137 Ett barn är fött
    138 Nu tändas tusen juleljus
140 Did you think to pray? 85 När från nattligt viloläger
141 Jesus, the very thought of thee 88 Jesus, när tanken flyr till dig
142 Sweet hour of prayer 89 O bönestund
143 Let the Holy Spirit guide 90 Låt Guds Ande leda dig
144 Secret prayer 87 Det finns en stund av frid och ro
145 Prayer is the soul's sincere desire 86 Bönen är själens längtan sann
146 Gently raise the sacred strain 97 Stilla höj din stämmas ljud
147 Sweet is the work 96 Ljuvligt det är, min Herre Gud
    147 Lyss till änglars bud och sjung
149 As the dew from heaven distilling 99 Liksom dagg från himlen
150 O thou kind and gracious father 93 Morgonrodnad klar nu glimmar
152 God be with you till we meet again 107 Gud var' med dig tills vi möts igen
153 Lord, we ask thee ere we part 98 Gud, välsigna denna dag
    154 I denna ljuva sommartid
    155 Den blomstertid nu kommer
156 Sing we now at parting 105 Vi till avskeda sjunga
157 Thy Spirit, Lord, has stirred our souls 106 O Gud, din Ande rört vår själ
159 Now the day is over 102 Dagen är nu gången
    159 Blott en dag, ett ögonblick i sänder
160 Softly now the light of day
108
Sakta slocknar dagens ljus
162 Lord, we come before thee now 92 Fader vår, dig nalkas vi
163 Lord, dismiss us with thy blessing 103 Herre, låt vår andakt sluta
    163 Kommen alla, stora, små
    164 Kommen till mig
165 Abide with me; 'tis eventide 101 Bliv kvar hos mig, det afton är
    165 Vår hymn, o Herre hör
166 Abide with me! 100 Bliv kvar hos mig
168 As the shadows fall 104 Skymningen är här
    168 Nu Sions fana höjen
170 God, our Father, hear pray 113 Gud, vår Fader, vi dig be
172 In humility, our Savior 109 Herre, sänd till oss din Ande
174 While of these emblems we partake 110 När Herrens nattvard nu vi tar
175 O God, the eternal Father 111 O Gud, som bor där ovan
176 ´Tis sweet to sing the matchless love 114 Vi sjunga om Guds kärlek stor
178 O Lord of hosts 118 O Herre god, din Ande sänd
179 Again, our dear redeeming Lord 117 Vår Herre och Frälsare
181 Jesus of Nazaret, Savior and king 112 Jesus av Nasaret, Frälsare kär
182 We´ll sing all hail to Jesus´name 119 Till Jesu namn i lovsång böjd
184 Upon the cross of calvary 116 Vår Herre världens synder bar
185 Reverently and meekly now 115 Andaktsfullt ditt huvud böj
186 Again we meet around the board 120 I Jesu namn vi samlas här
187 God loved us, so He sent his son 122 Av kärlek sände Gud sin Son
190 In memory of the crucified 123 Till minne av vår Frälsare
191 Behold the great redeemer die 121 Frälsaren mötte korsets död
193 I stand all amazed 125 Oändlig är kärleken
194 There is a green hill far away 126 Jag ser långt bort en kulle grön
195 How great the wisdom and the love 124 O visdom stor, o kärleks nåd
196 Jesus, once of humble birth 127 Jesus, krubbans barn en gång
197 O Savior, thou who wearest a crown 128 O huvud, blodigt, sårat
199 He es risen ! 130 Han som dog är nu uppstånden
200 Christ the Lord is risen today 131 Frälsaren uppstånden är
201 Joy to the world 139 Gläd dig, o jord
    201 O kommen, I Guds män (Manskör)
202 Oh, come, all ye faithful 140 Församlens I trogne
203 Angels we have heard on high 143 Änglasång från himlens höjd
204 Silent night 144 Stilla natt
206 Away in a manger 142 Se här uti stallet
207 It came upon the midnight clear 145 Vid midnatt ljöd den sången klar
208 O little town of Bethlehem 146 O Betlehem, du lilla stad
212 Far, far away on Judea's plains 141 Långt härifrån i Judeens land
219 Because I have been given much 149 Så rikt har du välsignat mig
220 Lord, I would follow thee 150 Lär mig att följa dig
221 Dear to the heart of the shepherd 153 Herren om fåren sig vårdar
226 Improve the shinning moments 156 Ta vara på var timma
227 There is sunshine in my soul today 157 Det är solsken i min själ idag
228 You can make the pathway bright 158 Du kan sprida himmelskt ljus
235 Should you feel inclined to censure 152 Herre, sänd till mig din Ande
237 Do what is right 160 Gör vad är rätt
239 Choose the right 162 Gör rätt val
241 Count your blessings 167 Räkna Guds gåvor
242 Praise God, from whom all blessingsflow 171 Pris vare Gud
243 Let us all press on 166 Låt oss sträva fram
246 Onward, christian soldiers 170 Framåt, Herrens kämpar
247 We love thy house, O God 187 Vi älskar, Gud, ditt hus
249 Called to serve 172 Vi har valt att tjäna
250 We are all enlisted 173 Modigt skall kämpa
252 Put your shoulder to the wheel 174 Sätt din hand till Herrens verk
254 True to the faith 176 Skall väl Sions ungdom vackla
255 Carry on 177 Starka som bergen i Norden
258 O thou rock of our salvation 151 O du salighetens klippa
259 Hope of Israel 169 Israels hopp
263 Go forth with faith 179 Gå ut med tro
264 Hark, all ye nations! 181 Folk och nationer, hör himlens röst
267 How wondrous and great 180 Hur stort och hur skönt
270 I'll go where you want me to go 178 Kanhända ej uppå stormigt hav
272 Oh say, what is truth? 184 O säg, vad är sanning
273 Truth reflects upon our senses 186 Sanningsljus, o bliv vår fackla
277 As I search the holy scriptures 161 När jag beder och studerar
280 Welcome, welcome, Sabbath morning 183 Vi dig hälsa, sabbatsmorgon
281 Help me teach with inspiration 182 Herre, led mig med din Ande
282 We meet again in sabbath school 185 Nu höres åter Jesu bud
285 God moves in a mysterious way 175 Guds väg i dukel ofta går
289 Holy temples on Mount Zion 188 Heliga och sköna tempel
291 Turn Your Hearts 207 Allas hjärtan snart skall vändas
293 Each Life That Touches Ours for Good 204 Tack för de goda människor
292 O my father 190 O min Fader
294 Love at home 191 Frid och glädje finns på jord
295 O love that glorifies the Son 148 O kärlek, som Guds Son kan ge
298 Home can be a heaven on Earth 189 Hemmet blir som himmelen
299 Children of our Heavenly Father 193 Tryggare kan ingen vara
300 Families Can Be Together Forever 208 Familjer kan vara tillsammans för evigt
301 I'm a child of God 194 Jag är Guds lilla barn
302 I know my father lives
197
Han lever, Fader vår
303 Keep the commandments 195 Håll alla buden
304 Teach me to walk in the light 196 Lär mig att vandra i ljuset
306 God's Daily Care 206 Guds dagliga omsorg
308 Love one another 198 Älska varandra
309 As sisters in Zion (Women) 199 Som systrar i Sion (Kvinnor)
319 Ye elders of Israel (Men) 200 Gån, Israels äldste (Män)
322 Come, All Ye Sons of God (Men) 201 O kommen, I Guds män (Män)