# SVENSKA # ENGLISH
Texterna på svenska (pdf fil)
1 Se, dagen gryr och mörkret flyr 1 The morning breaks
2 Den himmelska elden 2 The Spirit of God
3 Kom, låt oss nu glädjas 3 Now let us rejoice
4 Se, högt på bergets krön 5 High on the mountain top
5 Han kommer, Förlossar´n för Israels hus 6 Redeemer of Israel
6 En ängel ifrån skyn 13 An angel from on high
7 Sanningens och maktens Gud 20 God of power, God of right
8 Israel, nu Gud dig kallar 7 Israel, Israel, God is calling
9 Kom, lyssna till profetens röst 21 Come, listen to a Prophet's voice
10 Tack, Gud, att profeter du sänder 19 We thank thee, o God, for a Prophet
11 Hjälp vår profet så kär 24 God bless our Prophet dear
12 Vi alltid ber för dig 23 We ever pray fot Thee
13 Höj en tacksam lovsång ljud 25 Now we´ll sing with one accord
14 O, hur skön var morgonstunden 26 Joseph Smith's first prayer
15 O, sköna dag, som kommit har 32 The happy day at last has come
16 Pris åt den man 27 Praise to the man
17 Led mig till det liv som varar 45 Lead me into life eternal
18 En sorgbetyngd och fattig man 29 A poor wayfaring man of grief
19 Kom, kom Guds folk 30 Come, come, Ye saints
20 O Gud, vår hjälp i svurnnen tid 31 O God, our help in ages past
21 Kom, hjälp till att riket bygga 36 They, the builders of the nation
22 Välsigna, Gud, ditt folk 33 Our mountain home so dear
23 Herrens folk sig skall förena 35 For the strength of the hills
24 Sjung en sång om Sion 47 We will sing of Zion
25 Härliga Sion, himmelsk brud 44 Beautiful Zion, built above
26 Frid ger Guds evangelium 14 Sweet is the peace the gospel brings
27 Du, jordens Konung, kom 59 Come, O thou kings of kings
28 Kom, Guds barn, från land och stad 58 Come, Ye children of the Lord
29 Kom, du sälla dag utlovad 50 Come, thou glorious day of promise
30 Vak upp, hör rösten ljuder
31 En vänlig grönskas rika dräkt
32 För det vackra på vår jord 92 For the beauty of the earth
33 Allt liv på jord till Herren sjung 62 All creatures of our God and King
34 Denna dag av fröjd och glädje 64 On this day of joy and gladness
35 Lova Gud med glädjens sång 73 Praise the Lord with heart and voice
36 Pris vare Gud, som låter oss 69 All glory, laud, and honor
37 O fröjda dig, du jord 66 Rejoice, the Lord is king!
38 En grundval blev lagd 85 How firm a foundation
39 O himlens Gud, dig än en gång 63 Great king of heaven
40 Lova och prisa din Herre och Konung 72 Praise the Lord, the Almighty
41 O, våra fäders Gud 78 God of our fathers, whose almighty hand
42 Fädernas Gud, vi nu tillbedja dig 76 God of our fathers, we come unto thee
43 Ära ske Gud i höjd 67 Glory to God on high
44 Du som är våra fäders Gud 80 God of our fathers, known of old
45 Led oss fram, o himlens Herre 83 Guide us, o thou great Jehovah
46 Jord med tusen blommor små 87 God is love
47 Fädernas tro 84 Faith of our fathers
48 O store Gud 86 How great thou art
49 Härlig är jorden
50 Din klara sol går åter opp
51 Min Gud är mitt ljus 89 The Lord is my light
52 Jag kan icke räkna dem alla
53 Vi samlas att lära 93 Prayer of thanksgiving
54 Höj, Guds folk, en tacksam sång 94 Come, ye thankful people
55 Vi tackar nu vår Gud 95 Now thank we all our God
56 Vår Gud är oss en väldig borg 68 A mighty fortress is our God
57 Kom, låt oss prisa Gud 119 Come, we that love the Lord
58 Långt bortom rymder vida
59 Jag lyfter ögat mot himmelen
60 Bred dina vida vingar
61 Led, milda ljus 97 Lead, kindly light
62 Närmare, Gud, till dig 100 Nearer, my God, to thee
63 Var när mig varje stund 98 I need thee every hour
64 Jesus, min Frälsare 101 Guide me to thee
65 Led mig du, o Herre kär 104 Jesus, Savior, pilot me
66 Mästare, hör hur det stormar 105 Master, the tempest is raging
67 Min herde är Herren 108 The Lord is my shepherd
68 En herde god mig Herren är 109 The Lord my pasture will prepare
69 Herre, dig vi vilja dyrka 107 Lord, accept our true devotion
70 Klippa, du som brast för mig 111 Rock of ages
71 Prisa Herren, han är ditt stöd 110 Cast thy burden upon the Lord
72 Kommen till Frälsaren, alla som sörjen 115 Come, ye disconsolate
73 Din väg av prövning må bestå 122 Though deepening trials
74 Synes vägen dig lång? 127 Does the journey seem long?
75 Var skall jag finna frid 129 Where can I turn for peace?
76 Är du ödmjuk i din svaghet 130 Be thou humble
77 Mer helighet giv mig 131 More holiness give me
78 Guds lagar milda är 125 How gentle God's commands
79 Kom, följen mig 116 Come, follow me
80 Kommen till Herren 117 Come unto Jesus
81 Jag på Kristus tror 134 I believe in Christ
82 Jag vet min Herre lever än 135 My redeemer lives
83 Han lever, min Förlossare 136 I know that my redeemer lives
84 Mitt vittnesbörd 137 Testimony
85 När från nattligt viloläger 140 Did you think to pray?
86 Bönen är själens längtan sann 145 Prayer is the soul's sincere desire
87 Det finns en stund av frid och ro 144 Secret prayer
88 Jesus, när tanken flyr till dig 141 Jesus, the very thought of thee
89 O bönestund 142 Sweet hour of prayer
90 Låt Guds Ande leda dig 143 Let the Holy Spirit guide
91 Låt den Helige Andens stämma
92 Fader vår, dig nalkas vi 162 Lord, we come before thee now
93 Morgonrodnad klar nu glimmar 150 O thou kind and gracious father
94 Fader, i bön 133 Father in heaven
95 När vi denna gången ämna
96 Ljuvligt det är, min Herre Gud 147 Sweet is the work
97 Stilla höj din stämmas ljud 146 Gently raise the sacred strain
98 Gud, välsigna denna dag 153 Lord, we ask thee ere we part
99 Liksom dagg från himlen 149 As the dew from heaven distilling
100 Bliv kvar hos mig 166 Abide with me!
101 Bliv kvar hos mig, det afton är 165 Abide with me; 'tis eventide
102 Dagen är nu gången 159 Now the day is over
103 Herre, låt vår andakt sluta 163 Lord, dismiss us with thy blessing
104 Skymningen är här 168 As the shadows fall
105 Vi till avskeda sjunga 156 Sing we now at parting
106 O Gud, din Ande rört vår själ 157 Thy Spirit, Lord, has stirred our souls
107 Gud var' med dig tills vi möts igen 152 God be with you till we meet again
108 Sakta slocknar dagens ljus 160 Softly now the light of day
109 Herre, sänd till oss din Ande 172 In humility, our Savior
110 När Herrens nattvard nu vi tar 174 While of these emblems we partake
111 O Gud, som bor där ovan 175 O God, the eternal Father
112 Jesus av Nasaret, Frälsare kär 181 Jesus of Nazaret, Savior and king
113 Gud, vår Fader, vi dig be 170 God, our Father, hear pray
114 Vi sjunga om Guds kärlek stor 176 ´Tis sweet to sing the matchless love
115 Andaktsfullt ditt huvud böj 185 Reverently and meekly now
116 Vår Herre världens synder bar 184 Upon the cross of calvary
117 Vår Herre och Frälsare 179 Again, our dear redeeming Lord
118 O Herre god, din Ande sänd 178 O Lord of hosts
119 Till Jesu namn i lovsång böjd 182 We´ll sing all hail to Jesus´name
120 I Jesu namn vi samlas här 186 Again we meet around the board
121 Frälsaren mötte korsets död 191 Behold the great redeemer die
122 Av kärlek sände Gud sin Son 187 God loved us, so He sent his son
123 Till minne av vår Frälsare 190 In memory of the crucified
124 O visdom stor, o kärleks nåd 195 How great the wisdom and the love
125 Oändlig är kärleken 193 I stand all amazed
126 Jag ser långt bort en kulle grön 194 There is a green hill far away
127 Jesus, krubbans barn en gång 196 Jesus, once of humble birth
128 O huvud, blodigt, sårat 197 O Savior, thou who wearest a crown
129 Jesus för världen givit sitt liv
130 Han som dog är nu uppstånden 199 He es risen !
131 Frälsaren uppstånden är 200 Christ the Lord is risen today
132 Det är en ros utsprungen
133 O du saliga, o du heliga
134 Bereden vägen för Herran
135 Hosianna
136 Var hälsad, sköna morgonstund
137 Ett barn är fött
138 Nu tändas tusen juleljus
139 Gläd dig, o jord 201 Joy to the world
140 Församlens I trogne 202 Oh, come, all ye faithful
141 Långt härifrån i Judeens land 212 Far, far away on Judea's plains
142 Se här uti stallet 206 Away in a manger
143 Änglasång från himlens höjd 203 Angels we have heard on high
144 Stilla natt 204 Silent night
145 Vid midnatt ljöd den sången klar 207 It came upon the midnight clear
146 O Betlehem, du lilla stad 208 O little town of Bethlehem
147 Lyss till änglars bud och sjung
148 O kärlek, som Guds Son kan ge 295 O love that glorifies the Son
149 Så rikt har du välsignat mig 219 Because I have been given much
150 Lär mig att följa dig 220 Lord, I would follow thee
151 O du salighetens klippa 258 O thou rock of our salvation
152 Herre, sänd till mig din Ande 235 Should you feel inclined to censure
153 Herren om fåren sig vårdar 221 Dear to the heart of the shepherd
154 I denna ljuva sommartid
155 Den blomstertid nu kommer
156 Ta vara på var timma 226 Improve the shinning moments
157 Det är solsken i min själ idag 227 There is sunshine in my soul today
158 Du kan sprida himmelskt ljus 228 You can make the pathway bright
159 Blott en dag, ett ögonblick i sänder
160 Gör vad är rätt 237 Do what is right
161 När jag beder och studerar 277 As I search the holy scriptures
162 Gör rätt val 239 Choose the right
163 Kommen alla, stora, små
164 Kommen till mig
165 Vår hymn, o Herre hör
166 Låt oss sträva fram 243 Let us all press on
167 Räkna Guds gåvor 241 Count your blessings
168 Nu Sions fana höjen
169 Israels hopp 259 Hope of Israel
170 Framåt, Herrens kämpar 246 Onward, christian soldiers
171 Pris vare Gud 242 Praise God, from whom all blessingsflow
172 Vi har valt att tjäna 249 Called to serve
173 Modigt skall kämpa 250 We are all enlisted
174 Sätt din hand till Herrens verk 252 Put your shoulder to the wheel
175 Guds väg i dukel ofta går 285 God moves in a mysterious way
176 Skall väl Sions ungdom vackla 254 True to the faith
177 Starka som bergen i Norden 255 Carry on
178 Kanhända ej uppå stormigt hav 270 I'll go where you want me to go
179 Gå ut med tro 263 Go forth with faith
180 Hur stort och hur skönt 267 How wondrous and great
181 Folk och nationer, hör himlens röst 264 Hark, all ye nations!
182 Herre, led mig med din Ande 281 Help me teach with inspiration
183 Vi dig hälsa, sabbatsmorgon 280 Welcome, welcome, Sabbath morning
184 O säg, vad är sanning 272 Oh say, what is truth?
185 Nu höres åter Jesu bud 282 We meet again in sabbath school
186 Sanningsljus, o bliv vår fackla 273 Truth reflects upon our senses
187 Vi älskar, Gud, ditt hus 247 We love thy house, O God
188 Heliga och sköna tempel 289 Holy temples on Mount Zion
189 Hemmet blir som himmelen 298 Home can be a heaven on Earth
190 O min Fader 292 O my father
191 Frid och glädje finns på jord 294 Love at home
192 Himlens Gud är städs oss nära 96 Dearest children, God is near you
193 Tryggare kan ingen vara 299 Children of our Heavenly Father
194 Jag är Guds lilla barn 301 I'm a child of God
195 Håll alla buden 303 Keep the commandments
196 Lär mig att vandra i ljuset 304 Teach me to walk in the light
197 Han lever, Fader vår 302 I know my father lives
198 Älska varandra 308 Love one another
199 Som systrar i Sion (Kvinnokör) 309 As sisters in Zion (Women)
200 Gån, Israels äldste (Manskör) 319 Ye elders of Israel (Men)
201 O kommen, I Guds män (Manskör) 322 Come, All Ye Sons of God (Men)
202 Frälsare god 113 Our Savior's Love
203 Min själ, dig gläd 124 Be Still, My Soul
204 Tack för de goda människor 293 Each Life That Touches Ours for Good
205 O må min själ i bön dig nå 123 Oh, May My Soul Commune with Thee
206 Guds dagliga omsorg 306 God's Daily Care
207 Allas hjärtan snart skall vändas 291 Turn Your Hearts
208 Familjer kan vara tillsammans för evigt 300 Families Can Be Together Forever