Guds plan för oss
• Varför behövde vi komma till jorden?
När vi levde som andebarn hos våra himmelska föräldrar berättade
vår himmelske Fader om sin plan för oss att bli mer lika honom.
Vi ropade av glädje när vi hörde hans plan. (Se Job 38:7 .) Vi var
angelägna om att få nya erfarenheter. För att detta skulle ske var
vi tvungna att lämna vår Faders närhet och få en jordisk kropp.
Vi behövde en annan plats att leva där vi kunde förbereda oss för
att bli lika honom. Vårt nya hem kallades jorden.
• Varför tror du att vi ropade av glädje när vi hörde talas om
frälsningsplanen?
Jesus skapade jorden
Jesus Kristus skapade den här världen och allting på den. Han
skapade också många andra världar. Han gjorde detta genom prästadömets
kraft, under vår himmelske Faders ledning. Gud Fadern
sade: ”Otaliga världar har jag skapat … och genom Sonen, som
är min Enfödde, skapade jag dem.” ( Mose 1:33 ) Vi har andra vittnesbörd
om den här sanningen. Joseph Smith och Sidney Rigdon
såg Jesus Kristus i en syn. De vittnade om att ”medelst honom och
genom honom och av honom skapas och skapades världarna, och
deras invånare är födda som söner och döttrar åt Gud”. ( L&F 76:24 )
Genomförandet av skapelsen
• Vad är avsikten med skapelsen?
Till läraren: En del klassmedlemmar eller familjemedlemmar känner sig kanske inte
bekväma med att läsa högt. Innan du ber dem läsa högt kan du fråga: ”Vem skulle vilja
läsa?” Använd sedan dem som har anmält sig frivilliga.


Jorden och allting på den skapades andligt innan de skapades
fysiskt. (Se Mose 3:5 .) När Kristus förberedde den fysiska jordens
skapelse sade han till dem som var med honom: ”Vi skall gå ned,
ty det finns plats där … och vi skall göra en jord på vilken dessa
[vår himmelske Faders andebarn] kan bo.” ( Abr 3:24 )
Under Faderns ledning formade och organiserade Kristus jorden.
Han skilde ljuset från mörkret för att skapa dag och natt. Han formade
solen, månen och stjärnorna. Han skilde vattnet från torra land
för att göra hav, floder och sjöar. Han skapade jorden vacker och
fruktbar. Han skapade gräs, träd, blommor och alla andra slags
växter. Dessa växter innehöll frön från vilka nya växter kunde
växa. Därefter skapade han djuren — fiskarna, boskapen, insekterna
och fåglar av alla de slag. De här djuren hade förmåga att fortplanta
sig efter sina arter.
Nu var jorden redo för den största skapelsen av alla — människan.
Våra andar skulle ges kroppar av kött och blod så att de kunde
leva på jorden. ”Och jag, Gud, sade till min Enfödde som var med
mig från begynnelsen: Låt oss göra människan till vår avbild och
till att vara oss lika, och det skedde så.” ( Mose 2:26 ) Så skapades
den första mannen, Adam, och den första kvinnan, Eva, och gavs
kroppar som liknade dem våra himmelska föräldrar hade. ”Till
Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han
dem.” ( 1 Mos 1:27 ) När Herren hade fullbordat sina skapelser var
han nöjd och visste att hans verk var gott, och han vilade en tid.
Guds skapelser visar hans kärlek
• Hur visar Guds skapelser att han älskar oss?
Vi lever nu i den här vackra världen. Tänk på solen som ger oss
värme och ljus. Tänk på regnet som får plantor att växa och jorden
att kännas ren och frisk. Tänk på hur skönt det är att höra en fågel
sjunga eller en vän skratta. Tänk på hur underbara våra kroppar
är — hur vi kan arbeta, leka och vila. När vi tänker på alla de här
skapelserna börjar vi förstå hur visa, mäktiga och kärleksfulla Jesus
Kristus och vår himmelske Fader är. De har visat stor kärlek till oss
genom att sörja för alla våra behov.


Växt- och djurlivet skapades också för att skänka oss glädje. Herren
sade: ”Ja, allt som kommer ur jorden i sin tid är skapat för människans
nytta och användning, både för att behaga ögat och glädja
hjärtat, ja, till föda och till kläder, till smak och till doft, för att
stärka kroppen och uppliva själen.” ( L&F 59:18–19 ) Även om Guds
skapelser är många så känner och älskar han dem alla. Han sade:
”För mig är alla ting räknade, ty de är mina och jag känner dem.”
( Mose 1:35 )
• Nämn något som du uppskattar med Guds skapelser.
Ytterligare skriftställen
• 1 Mos 1; 2:1–7 ; Abr 3:22–23 ; 4–5 ; Mose 1:27–42 ; 2–3
( redogörelser för skapelsen)
• Hebr 1:1–3 ; Kol 1:12–17 ; L&F 38:1–3 ( Jesus, Skaparen)
• L&F 59:18–20 ; Mose 2:26–31 ; L&F 104:13–17 ; Matt 6:25–26
( skapelsen visar Guds kärlek)