Det verkar som de "Lokala sidonra" (Kyrkonytt) finns i Liahonas pdf-filer numera.

Januari Februari Mars April Maj Juni
liahona 2017 01 liahona 2017 02 liahona 2017 03 liahona 2017 04 liahona 2017 05 liahona 2017 06
Juli Augusti September Oktober November December
liahona 2017 07 liahona 2017 08        

Kyrkonytt och lokalasidor

Januari Februari Mars April Maj Juni
lokala 2017 01 lokala 2017 02 lokala 2017 03 lokala 2017 04

ingen utgivning

 
Juli Augusti September Oktober November December
       

ingen utgivning