1 HERRENS ord kom till Sefanja, son till Kushi, son till Gedalja, son till Amarja, son till Hiskia, när Josia,* Amons son, var kung i Juda.

Herrens stora vredesdag

2 Jag skall i grund förgöra allt på jordens yta,
säger HERREN.
3 Jag skall förgöra människor och djur,
jag skall förgöra fåglarna under himlen och fiskarna i havet
och de som blir andra till fall, tillsammans med de ogudaktiga,
ja, jag skall utrota människorna från jordens yta,
säger HERREN.

4 Jag skall sträcka ut handen mot Juda
och mot alla dem som bor i Jerusalem.
Jag skall från denna plats utrota vad som finns kvar av Baal,
avgudaprästernas namn tillsammans med prästerna,
5 dem som på taken tillber himlens härskara
och dem som tillber och svär vid HERREN
men också svär vid Malkam,*
6 dem som har vikit bort från HERREN,
och dem som aldrig har sökt HERREN
eller frågat efter honom.

7 Var stilla inför Herren, HERREN! Ty HERRENS dag är nära.
HERREN har tillrett ett slaktoffer, han har helgat dem han har inbjudit.
8 Och det skall ske på dagen för HERRENS slaktoffer
att jag skall straffa furstarna och kungasönerna
och alla som klär sig i utländska kläder.
9 Jag skall på den dagen straffa alla som hoppar över tröskeln,*
dem som fyller sin herres hus med våld och svek.

10 Och det skall ske på den dagen, säger HERREN,
att klagorop skall höras från Fiskarnas port
och jämmer från Nya staden och ett mäktigt dån från höjderna.
11 Jämra er, ni som bor i Mortelkvarteret,
ty det är förbi med hela skaran av köpmän,
utrotade är alla som handlar med silver.
12 Och det skall ske på den tiden att jag skall leta igenom Jerusalem med lyktor
och straffa de män som nu lever där i lugn och ro
och säger i sina hjärtan: "Inte gör HERREN något gott
och inte gör han något ont."
13 Och det skall ske att deras ägodelar skall lämnas till plundring
och deras hus läggas öde. De skall bygga hus men inte få bo i dem,
de skall plantera vingårdar men inte få dricka vinet från dem.

Herrens stora dag

14 HERRENS stora dag är nära, ja, nära, och den kommer med hast.
Hör, det är HERRENS dag! Då ropar hjältarna i ångest.
15 En vredens dag är den dagen, en dag av ångest och nöd,
en dag av ödeläggelse och förödelse,
en dag av mörker och dimma, en dag av moln och dis,
16 en dag då ljud av horn och härskri höjs
mot de befästa städerna och de höga murtornen.
17 Då skall jag ge människorna en sådan ångest
att de går omkring som blinda, därför att de har syndat mot HERREN.
Deras blod skall spridas som stoft och deras kroppar som orenlighet.
18 Varken deras silver eller deras guld skall kunna rädda dem
på HERRENS vredes dag. Av hans nitälskans eld skall hela jorden förtäras.
Ty fullständigt och med hast skall han göra slut på alla dem som bor på jorden.