Domsord över Israels fiender

1 En profetia, HERRENS ord mot Hadraks land. I Damaskus skall det slå ner, ty HERREN har sitt öga på andra människor såväl som på Israels alla stammar. 2 Det slår också ner i det angränsande Hamat, likaså i Tyrus och Sidon, där man är så vis. 3 Tyrus byggde sig ett fäste och samlade silver som stoft och guld som orenlighet på gatan. 4 Men se, Herren skall göra henne fattig och störta ner hennes välde i havet och hon skall förtäras av eld.

5 Askelon skall se det och frukta, Gaza skall darra av ångest,
liksom Ekron, ty dess hopp kommer på skam.
Gaza mister sin kung, och i Askelon kommer ingen att bo.
6 Ett oäkta folk skall bo i Asdod, och filisteernas stolthet skall jag utrota.
7 Men när jag har ryckt blodmaten ur deras mun
och styggelsen från deras tänder, då skall också av dem bli en kvarleva åt vår Gud,
de skall bli som stamfurstar i Juda, och Ekrons folk skall bli som jebusiterna.
8 Jag skall slå upp mitt läger omkring mitt hus
mot härar och mot den som kommer och går.
Ingen förtryckare skall längre komma över dem,
ty jag vaktar nu med öppna ögon.

Sions konung kommer

9 Fröjda dig storligen, du Sions dotter!
Höj jubelrop, du Jerusalems dotter! Se, din konung kommer till dig,
rättfärdig och segerrik är han. Han kommer ödmjuk, ridande på en åsna,
på en åsninnas föl.
10 Jag skall utrota vagnar ur Efraim och hästar ur Jerusalem.
Stridens bågar skall utrotas, och han skall tala frid till hednafolken.
Hans herravälde skall nå från hav till hav,
och från floden intill jordens yttersta gränser.

Befrielse genom förbundsblodet

11 När det gäller dig skall jag för ditt förbundsblods skull
befria dina fångar från hålan där inget vatten finns.
12 Vänd åter till ert fäste, ni fångar som har ett hopp.
Ja, i dag förkunnar jag för er att jag skall ge er dubbelt igen.
13 Ty jag skall spänna Juda som min båge
och lägga Efraim som pil på den, jag skall väcka upp dina söner, du Sion,
mot dina söner, du Javan,* och göra dig lik en hjältes svärd.

14 Ja, HERREN skall uppenbara sig över dem
och som en blixt skall hans pil fara ut.
Herren, HERREN skall blåsa i hornet,
och med söderns stormar skall han dra fram.
15 HERREN Sebaot skall beskydda dem.
De skall sluka sina fiender och trampa slungstenarna under fötterna.
De skall dricka och föra oväsen som av vin.
De skall fyllas som en offerskål, som altarets hörn.
16 HERREN, deras Gud, skall frälsa dem på den dagen,
ty de är hans hjord, hans folk. De är ädelstenar i en krona,
strålande över hans land.
17 Hur stor är inte hans godhet, hur stor är inte hans skönhet!
Unga män skall blomstra av brödsäd
och unga kvinnor av vin.