1 HERRENS ord som kom till Hosea, Beeris son, när Ussia, Jotam, Ahas och Hiskia var kungar i Juda, och Jerobeam, Joas son, var kung i Israel.

Hoseas äktenskap och barn

2 Detta är början av HERRENS ord genom Hosea. HERREN sade till honom:

"Gå och skaffa dig en sköka till hustru
och skaffa dig barn till en sköka, ty landet har bedrivit hor genom att överge HERREN."

3 Då gick han bort och tog Gomer, Diblajims dotter, till hustru och hon blev havande och födde en son åt honom. 4 HERREN sade till honom:

"Ge honom namnet Jisreel, ty när ännu en liten tid har gått
skall jag straffa Jisreels blodskulder på Jehus hus
och göra slut på kungadömet i Israel.
5 Och det skall ske på den dagen att jag skall bryta sönder Israels båge i Jisreels dal."

6 Gomer blev åter havande och födde en dotter. Då sade Herren till honom:

"Ge henne namnet Lo-Ruhama,* ty jag skall inte mer
förbarma mig över Israels hus, utan jag skall förkasta* dem.
7 Men över Juda hus skall jag förbarma mig
och jag skall frälsa dem genom HERREN, deras Gud.
Men jag skall inte frälsa dem genom båge och svärd eller krig
och inte genom hästar och ryttare."

8 Sedan Gomer hade avvant Lo-Ruhama blev hon åter havande och födde en son. 9 Då sade han:

"Ge honom namnet Lo-Ammi,* ty ni är inte mitt folk
och jag är inte Jag Är * för er."

10 Men antalet av Israels barn skall bli som havets sand,
som inte kan mätas, ej heller räknas.
Och det skall ske att på den plats där det sades till dem:
"Ni är inte mitt folk", skall det sägas till dem:
"Ni är den levande Gudens barn".
11 Juda barn och Israels barn skall förenas
och sätta ett enda huvud över sig och de skall dra upp ur landet.
Ty stor skall Jisreels dag vara.