1 Jag vill stå på min vaktpost och ställa mig i tornet.
Jag vill spana för att se vad han skall tala till mig,
vilket svar jag skall få på min klagan.

Herrens svar

2 Herren svarade mig och sade: Skriv upp synen
och rista in den på skrivtavlor, så att den lätt kan läsas.
3 Ty ännu måste synen vänta på sin tid,
men den skyndar mot sin fullbordan och ljuger inte.
Om den dröjer, vänta på den, ty den kommer helt visst,
den skall inte utebli.

4 Se, uppblåst och oärlig är hans själ i honom.
Men den rättfärdige skall leva genom sin tro.
5 Ja, vinet bedrar honom. Han är en högmodig man och skall inte komma till ro.
Han spärrar upp sitt gap som dödsriket,
han är som döden och kan inte mättas.
Han samlar alla hednafolk till sig, han drar till sig alla folkslag.

Ve över förtryckaren

6 Skall de inte alla stämma upp
en visa om honom, en smädesång med gåtfulla ord och säga:
Ve dig som lägger på hög det som inte är ditt
- hur länge till? - och tynger dig med pantsatt gods.
7 Kommer inte dina fordringsägare att plötsligt resa sig
och de som ansätter dig att vakna upp
så att du blir ett byte för dem?
8 Eftersom du själv har plundrat många hednafolk,
skall också andra folk plundra dig på grund av blodsdåd mot människor
och våld mot land och stad och alla som bor där.

9 Ve den som skaffar orätt vinning åt sitt hus
för att bygga sin boning högt upp och så rädda sig undan olyckans våld.
10 Till skam för ditt eget hus har du planerat
att förgöra många folk och syndar så mot dig själv.
11 Ty stenarna i muren skall ropa och bjälkarna i trävirket skall svara dem.
12 Ve den som bygger upp en stad med blodsdåd
eller grundar en stad med orättfärdighet!
13 Se, kommer det inte från HERREN Sebaot,
att folken arbetar sig trötta för det som bränns upp
och sliter ut sig till ingen nytta?
14 Ty jorden skall bli full av kunskap om HERRENS härlighet,
så som vatten täcker havets djup.

15 Ve dig som bjuder din nästa att dricka,
som blandar i ditt gift och gör dem berusade
för att få se deras nakenhet.
16 Du är mättad med skam och inte med ära.
Drick också du och visa att du är oomskuren!
Bägaren i HERRENS högra hand skall vändas mot dig,
vanära skall komma över din härlighet.
17 Ty våldet mot Libanon skall övertäcka dig,
och ödeläggelsen, som förskräckte dess djur,
på grund av blodsdåd mot människor
och våld mot land och stad och alla som bor där.

18 Vad nytta gör en avgud som en människa har skurit till,
eller en gjuten avgud som är en falsk lärare?
Ty den som gör den förtröstar på sitt eget verk.
Han gör avgudar som inte kan tala.
19 Ve den som säger till träbiten: "Vakna!"
och till en stum sten: "Stå upp!" Kan den undervisa?
Visst är den överdragen med guld och silver,
men det finns ingen ande i den.
20 Men HERREN är i sitt heliga tempel.
Var stilla inför honom, hela jorden!