Psalm 8

Människosonens höghet och förnedring

1 För sångmästaren, enligt gittit.* En psalm av David.

2 HERRE, vår Herre, hur härligt är inte ditt namn
över hela jorden, du som har satt ditt majestät på himlen.
3 Av barns och spädbarns mun har du upprättat en makt*
för dina ovänners skull till att förgöra fiende och hämnare.

4 När jag ser din himmel, dina fingrars verk,
månen och stjärnorna som du har skapat,
5 vad är då en människa eftersom du tänker på henne,
en människoson eftersom du tar dig an honom?
6 En liten tid* lät du honom vara ringare än* Gud,
med ära och härlighet krönte du honom.
7 Du satte honom till HERRE över dina händers verk,
allt har du lagt under hans fötter:
8 får och oxar, liksom vildmarkens djur,
9 himlens fåglar och havets fiskar, allt som rör sig i haven.

10 HERRE, vår Herre, hur härligt är inte ditt namn
över hela jorden!