Psalm 6

Bön och bönhörelse i djup nöd

1 För sångmästaren, till stränginstrument enligt sheminit.* En psalm av David.

2 HERRE, straffa mig inte i din vrede,
tukta mig inte i din förtörnelse.
3 Var mig nådig, HERRE, ty jag är kraftlös,
hela mig, HERRE,
ty ända in i mitt innersta är jag förskräckt.
4 Min själ är mycket förskräckt. HERRE, hur länge?

5 Vänd tillbaka, HERRE, rädda min själ,
fräls mig för din nåds skull.
6 Ty i döden tänker ingen på dig, vem tackar dig i dödsriket?
7 Jag är trött av mitt suckande, var natt blir min bädd genomvåt,
jag dränker sängen med tårar.
8 Av sorg är mina ögon förmörkade,
de har åldrats för alla mina fienders skull.

9 Vik bort ifrån mig, alla ni ogärningsmän,
ty HERREN har hört min högljudda gråt.
10 HERREN har hört mitt rop om nåd,
HERREN har tagit emot min bön.
11 Alla mina fiender kommer på skam
och blir mycket förskräckta, plötsligt viker de tillbaka med skam.