Psalm 5

Morgonbön under förföljelse

1 För sångmästaren, till nehilót,* en psalm av David.

2 Lyssna till mina ord, HERRE! Ge akt på mina suckar!
3 Hör mig när jag ropar om hjälp, du min konung och min Gud,
ty till dig ber jag.
4 HERRE, om morgonen hör du min röst,
om morgonen vänder jag mig till dig och väntar ivrigt.

5 Du är inte en Gud som älskar ogudaktighet,
den som är ond får ej bo hos dig.
6 De övermodiga består inte inför dina ögon,
du hatar alla ogärningsmän.
7 Du förgör dem som talar lögn, HERREN avskyr de blodtörstiga och falska.
8 Men jag får gå in i ditt hus genom din stora nåd.
Jag får tillbe i din fruktan, vänd mot ditt heliga tempel.
9 HERRE, led mig genom din rättfärdighet
för mina förföljares skull. Gör din väg jämn för mig.
10 Ty vad deras mun talar kan ingen lita på,
deras inre är fördärv, en öppen grav är deras strupe
och sin tunga gör de hal.
11 Förklara dem skyldiga, Gud, låt deras planer bli deras fall.
Driv bort dem för deras många synders skull,
ty de är upproriska mot dig.
12 Men låt alla som flyr till dig få glädja sig.
I evighet skall de jubla, ty du beskyddar dem.
I dig skall de fröjdas som älskar ditt namn.
13 Ty du, HERRE, välsignar den rättfärdige,
du omger honom med nåd som med en sköld.