Psalm 48

Konungens heliga stad

1 En sång, en psalm av Koras söner.

2 Stor är HERREN och högt prisad i vår Guds stad, på sitt heliga berg.
3 Skönt höjer det sig, hela jordens fröjd,
berget Sion längst upp i norr, den store konungens stad.
4 Gud är i dess palats, han har gjort sig känd som en tillflykt.
5 Se, konungarna slog sig samman, tillsammans drog de fram.
6 De såg, då häpnade de, blev förskräckta och flydde.
7 De greps där av bävan, av vånda som hos en barnaföderska,
8 som när Tarsisskeppen krossas av östanvinden.
9 Det vi har hört om få vi nu se i HERREN Sebaots stad, i vår Guds stad.
Gud håller den vid makt till evig tid. Sela.

10 Vi tänker, o Gud , på din nåd, när vi är i ditt tempel.
11 Såsom ditt namn, o Gud, når också ditt lov intill jordens ändar,
din högra hand är full av rättfärdighet.
12 Sions berg gläder sig, Juda döttrar jublar
för dina domars skull.

13 Gå runt Sion, vandra omkring det,
räkna dess torn!
14 Ge akt på dess murar, gå igenom dess palats,
så att ni kan berätta om det för ett kommande släkte.
15 Ty sådan är Gud, vår Gud, alltid och för evigt.
Han skall leda oss bort om döden.