Psalm 47

Gud är konung

1 För sångmästaren, en psalm av Koras söner.

2 Klappa i händerna, alla folk, höj jubel till Gud med fröjderop!
3 Ty HERREN, den Högste, är fruktansvärd,
en stor konung över hela jorden.
4 Han lägger folk under oss, folkslag under våra fötter.
5 Han utväljer åt oss vår arvedel, Jakobs, hans älskades, stolthet. Sela.

6 Gud har farit upp under jubel, HERREN, under basuners ljud.
7 Lovsjung Gud, lovsjung! Lovsjung vår konung, lovsjung!
8 Ty Gud är konung över hela jorden,
lovsjung honom med en psalm.
9 Gud är konung över hednafolken, Gud sitter på sin heliga tron.
10 Folkens främsta samlas som Abrahams Guds folk.
Ty jordens sköldar tillhör Gud, högt är han upphöjd.