Psalm 46

Gud är vår borg

1 För sångmästaren. En sång av Koras söner till alamot.*

2 Gud är vår tillflykt och vår starkhet,
en hjälp i nöden, väl beprövad.
3 Därför skall vi inte frukta, om än jorden skakar
och bergen störtar ner i havsdjupet,
4 om än havets vågor brusar och svallar,
så att bergen bävar vid dess uppror. Sela.

5 En ström går fram med flöden som ger glädje åt Guds stad,
åt den högstes heliga boning.
6 Gud bor därinne, den vacklar inte,
Gud hjälper den när morgonen gryr.
7 Hednafolken larmar, riken vacklar,
han låter sin röst höras, då smälter jorden.
8 HERREN Sebaot är med oss, Jakobs Gud är vår borg. Sela.

9 Kom och skåda HERRENS verk! Gärningar som väcker häpnad* gör han på jorden.
10 Han stillar strider över hela jorden,
bågen bryter han sönder och bräcker spjutet,
vagnarna bränner han upp i eld.
11 "Bli stilla och besinna att jag är Gud,
upphöjd bland hednafolken, upphöjd på jorden."
12 HERREN Sebaot är med oss,
Jakobs Gud är vår borg. Sela.