Psalm 43

Fortsättning av föregående psalm

1 Skaffa mig rätt, Gud, för min talan mot ett kärlekslöst folk.
Rädda mig från falska och orättfärdiga människor.
2 Ty du, Gud, är min starkhet, varför har du förkastat mig?
Varför måste jag gå sörjande, ansatt av fiender?
3 Sänd ditt ljus och din sanning. Må de leda mig,
må de föra mig till ditt heliga berg, till dina boningar,
4 så att jag får gå in till Guds altare, till Gud, som är min glädje och min fröjd,
och tacka dig på harpa, Gud, min Gud!

5 Varför är du så bedrövad, min själ, och varför så orolig i mig?
Sätt ditt hopp till Gud, ty jag skall åter få tacka honom,
min frälsning och min Gud.