Psalm 4

Förtröstansfull aftonbön i nöden

1 För sångmästaren, till stränginstrument. En psalm av David.

2 Svara mig när jag ropar, du min rättfärdighets Gud.
När jag är trängd, ger du mig utrymme.
Var mig nådig och hör min bön.

3 Ni barn till höga herrar, hur länge skall ni kränka min heder?
Hur länge skall ni älska tomhet och fara efter lögn? Sela.
4 Ni skall veta hur förunderligt HERREN tar sig an den fromme.
HERREN hör när jag ropar till honom.
5 Grips ni av vrede, så synda inte! Tänk efter i era hjärtan under nattens vila
och var stilla. Sela.
6 Bär fram rätta offer och förtrösta på HERREN.

7 Många säger: "Vem kan låta oss se det goda?"
HERRE, låt ditt ansiktes ljus
 lysa över oss!
8 Du har skänkt mitt hjärta glädje, mer än då man får säd och vin i mängd.
9 I frid kan jag lägga mig ner och sova,
ty du, HERRE, låter mig bo i trygghet.