Psalm 30

Tacksägelse för räddning

1 En psalm, en sång av David vid templets invigning.

2 Jag vill upphöja dig, HERRE, ty du drog mig upp ur djupet,
du lät ej mina fiender glädja sig över mig.
3 HERRE, min Gud, jag ropade till dig
och du helade mig.
4 HERRE, du förde min själ upp ur dödsriket,
du tog mig levande tillbaka, bort från dem som farit ner i graven.

5 Lovsjung HERREN, ni hans fromma,
prisa hans heliga namn!
6 Ty ett ögonblick varar hans vrede, hela livet hans nåd.
Om aftonen gästar gråt, om morgonen kommer jubel.

7 Jag sade när det gick mig väl: "Jag skall aldrig vackla."
8 HERRE, i din nåd hade du gjort mitt berg starkt,
men när du dolde ditt ansikte blev jag förskräckt.
9 Till dig, HERRE, ropade jag, till HERREN bad jag om nåd:
10 "Vilken vinning har du av mitt blod,
av att jag far ner i graven? Kan stoftet tacka dig,
kan det förkunna din trofasthet?
11 Hör, HERRE, var mig nådig! HERRE, var min hjälpare!

12 Du förvandlade min klagan till dans,
du tog av mig sorgens dräkt och klädde mig i glädje.
13 Därför skall min själ lovsjunga dig utan att tystna.
HERRE, min Gud, jag vill tacka dig för evigt.