Psalm 3

Bön om hjälp mot fiender

1 En psalm av David när han flydde
för sin son Absalom.

2 HERRE, hur många är inte mina fiender!
Många reser sig mot mig.
3 Många säger om mig: "Det finns ingen frälsning för honom hos Gud." Sela.*

4 Men du, HERRE, är en sköld omkring mig.
Du är min ära, du lyfter upp mitt huvud.
5 Jag ropar högt till HERREN, och han svarar mig från sitt heliga berg. Sela.

6 Jag lade mig och somnade, jag vaknade igen, ty HERREN håller mig uppe.
7 Jag fruktar ej för skaror av många tusen,
som ansätter mig från alla sidor.
8 Stå upp, HERRE, fräls mig, min Gud!
Du slår alla mina fiender på kinden,du krossar de ogudaktigas tänder.
9 Hos HERREN finns frälsningen. Låt din välsignelse komma över ditt folk! Sela.