Psalm 28

Bön om beskydd och tack för räddning

1 Av David.

Till dig, HERRE, ropar jag, min klippa, var ej stum mot mig.
Om du är tyst mot mig, blir jag lik dem som far ner i graven.
2 Hör mina böners ljud när jag ropar till dig,
när jag lyfter mina händer mot det innersta i din helgedom.
3 För inte bort mig med de ogudaktiga och med ogärningsmän,
som talar vänligt med sin nästa men har ondska i sina hjärtan.
4 Löna dem efter deras handlingar, efter deras onda gärningar.
Löna dem efter deras händers verk, vedergäll dem för vad de har gjort.
5 Ty de ger inte akt på HERRENS gärningar,
på hans händers verk. Därför skall han slå ner dem
och inte mer bygga upp dem.

6 Välsignad vare HERREN, ty han har hört mina böner om nåd.
7 HERREN är min styrka och min sköld,
på honom förtröstade mitt hjärta. Jag fick hjälp och mitt hjärta gläder sig.
Jag vill tacka honom med min sång.
8 HERREN är sitt folks styrka, ett frälsningens värn är han för sin smorde.
9 Fräls ditt folk och välsigna din arvedel,
var deras herde och bär dem för evigt!