Psalm 26

Förtröstan på Herren

1 Av David.

Skaffa mig rätt, HERRE, ty jag är oskyldig,
jag förtröstar på Herren utan att vackla.
2 Utforska mig, HERRE, och pröva mig,
rannsaka mina njurar och mitt hjärta.
3 Ty din nåd är för mina ögon, jag vandrar i din sanning.
4 Jag sitter ej hos lögnare och umgås ej med hycklare.
5 Jag hatar de ondas församling, hos de ogudaktiga sitter jag inte.
6 Jag tvår mina händer i oskuld, jag vill vandra kring ditt altare, HERRE,
7 för att höja min röst till tacksägelse
och förkunna alla dina under.
8 HERRE, jag älskar din boning, den plats där din härlighet bor.
9 Ryck inte bort min själ tillsammans med syndare
eller mitt liv tillsammans med blodtörstiga män,
10 som har ondska i sina händer och högra handen full av mutor.
11 Jag är oskyldig, befria mig och var mig nådig.
12 Min fot står på jämn mark. I församlingarna skall jag prisa Herren.