Psalm 24

Ärans konung och hans rike

1 Av David. En psalm.

Jorden och allt som uppfyller den tillhör HERREN,
världen och de som bor i den.
2 Ty han har grundlagt den på haven,
och givit den fäste på strömmande vatten.

3 Vem får gå upp på HERRENS berg?
Vem får träda in i hans helgedom?
4 Den som har oskyldiga händer och rent hjärta,
den som inte vänder sin själ till lögn
och inte svär falskt.
5 Han skall få välsignelse från HERREN
och rättfärdighet från sin frälsnings Gud.
6 Sådant är det släkte som frågar efter honom.
De som söker ditt ansikte, de är Jakobs barn.* Sela.

7 Höj, ni portar, era huvuden, höj er, ni eviga dörrar,
så att ärans konung kan tåga in.
8 Vem är denne ärans konung? Det är HERREN, stark och väldig,
Herren, väldig i strid.
9 Höj, ni portar, era huvuden, höj er, ni eviga dörrar,
så att ärans konung kan tåga in.
10 Vem är denne ärans konung? Det är HERREN Sebaot,
han är ärans konung. Sela.