Psalm 20

En bön för Herrens smorde

1 För sångmästaren, en psalm av David.

2 HERREN må höra din bön på nödens dag,
Jakobs Guds namn må beskydda dig.
3 Han skall sända dig hjälp från helgedomen,
från Sion skall han stödja dig.
4 Han skall tänka på alla dina offer, med välbehag ta emot dina brännoffer. Sela.
5 han skall ge dig vad ditt hjärta begär och fullborda dina planer.
6 Då skall vi jubla över din frälsning
och i vår Guds namn resa upp baneret.
Herren må besvara alla dina böner.

7 Nu vet jag att HERREN frälsar sin smorde.
Han svarar honom från sin heliga himmel,
genom väldiga gärningar ger hans högra hand frälsning.
8 Andra förlitar sig på vagnar och hästar,
men vi berömmer oss av Herrens, vår Guds, namn.
9 De sjunker ner och faller, men vi reser oss upp och blir stående.

10 HERRE, fräls oss! Konungen skall svara oss när vi ropar.