Psalm 16

Den frommes underbara arv

1 En sång av David.

Bevara mig, Gud, ty jag flyr till dig.
2 Jag säger till HERREN: "Du är min Herre,
för mig finns intet gott utom dig.
3 De heliga som finns i landet, de härliga,
hos dem har jag min glädje."
4 De som jagar efter andra gudar får många bedrövelser.
Jag vill inte offra deras drickoffer av blod
eller ta deras namn på mina läppar.
5 HERREN är min del och min bägare,
du är den som uppehåller min arvedel.
6 En lott har tillfallit mig i det ljuvliga,
ja, ett underbart arv har jag fått.
7 Jag vill välsigna HERREN, som ger mig råd,
även om natten manar mig mitt innersta.

8 Jag har alltid haft HERREN för ögonen,
han är på min högra sida, jag skall inte vackla.
9 Därför gläder sig mitt hjärta och jublar min ära,
också min kropp får bo i trygghet.
10 Ty du skall ej lämna min själ åt dödsriket,
du skall ej låta din fromme se förgängelsen.
11 Du lär mig livets väg. Inför ditt ansikte mättas jag av glädje,
av ljuvlighet på din högra sida för evigt.