Psalm 15

Herrens krav på rättfärdighet

1 En psalm av David.

HERRE, vem får vistas i ditt tält, vem får bo på ditt heliga berg?
2 Den som lever fullkomligt och lever rättfärdigt,
den som talar sanning i hjärtat,
3 den som inte baktalar med sin tunga,
inte handlar illa mot sin nästa och inte vanärar sin granne,
4 den som föraktar den förkastlige men ärar dem som fruktar HERREN,
den som inte bryter sin ed om än det blir till egen skada,
5 den som inte driver ocker med sina pengar
och inte tar mutor för att fälla den oskyldige.
Den som handlar så skall aldrig vackla.