Psalm 14

De gudlösas dårskap

1 För sångmästaren, av David.

Dårarna säger i sitt hjärta: "Det finns ingen Gud."
Onda och avskyvärda är deras gärningar,
det finns ingen som gör det goda.
2 HERREN blickar ner från himlen på människors barn
för att se om det finns någon förståndig,
någon som söker Gud.
3 Men alla hava de avfallit, alla är fördärvade.
Ingen finns som gör det goda, inte en enda.

4 Förstår de ingenting, alla dessa ogärningsmän,
de som äter mitt folk som om de åt bröd
och som inte åkallar HERREN.
5 Där grips de av förfäran, ty Gud är hos de rättfärdigas släkte.
6 Den betrycktes råd hånar ni, ty HERREN är hans tillflykt.

7 O, att det från Sion kom frälsning för Israel!
När HERREN gör slut på sitt folks fångenskap,
då skall Jakob jubla, Israel glädja sig.