Psalm 13

Under djup ångest

1 För sångmästaren. En psalm av David.

2 Hur länge, HERRE, skall du alldeles glömma mig?
Hur länge skall du dölja ditt ansikte för mig?
3 Hur länge skall jag oroas i min själ och ängslas dagligen?
Hur länge skall min fiende triumfera över mig?

4 Se till mig och svara mig, HERRE, min Gud!
Upplys mina ögon, så att jag ej somnar in i döden.
5 Låt inte min fiende säga: "Jag blev honom för stark"
och mina ovänner glädja sig när jag vacklar.
6 Jag förtröstar på din nåd, mitt hjärta jublar över din frälsning.
Jag vill sjunga till HERRENS ära, ty han är god mot mig.