Pslm 12

Klagan över den växande ondskan

1 För sångmästaren enligt sheminit.
En psalm av David.

2 Fräls, HERRE, ty de fromma är borta,
de trofasta har försvunnit från människors barn.
3 De talar lögn, den ene med den andre,
med hala läppar och dubbelt hjärta talar de.
4 HERRE, utrota alla hala läppar, den tunga som talar stora ord.
5 De säger: "Genom vår tunga är vi starka,
våra läppar hjälper oss, vem är herre över oss?"

6 "Eftersom de svaga utsätts för våld och de fattiga klagar,
vill jag nu gripa in", säger HERREN, "jag skall ge frälsning åt den som längtar därefter."
7 HERRENS tal är ett rent tal, likt silver som rinner ner på jorden,
luttrat i degeln, renat sju gånger.
8 Du, HERRE, skall bevara dem, du skall för evigt beskydda dem för detta släkte.
9 Runt omkring drar ogudaktiga fram,
när uselhet prisas av människors barn.