Psalm 11

Förtröstan på Herren den Rättfärdige

1 För sångmästaren, av David.

Till HERREN har jag tagit min tillflykt.
Hur kan ni då säga till mig: "Fly som en fågel till ditt berg.
2 Se, de ogudaktiga spänner bågen, de har lagt sin pil på strängen
för att i mörkret skjuta på de rättsinniga.
3 När grundvalarna rivs upp, vad kan då den rättfärdige uträtta?"

4 HERREN är i sitt heliga tempel, HERRENS tron är i himlen.
Hans ögon ser, hans blickar prövar
människors barn.
5 HERREN prövar den rättfärdige, men den ogudaktige och den som älskar våld,
dem hatar hans själ.
6 Han skall låta glödande kol och svavel regna över de ogudaktiga,
en glödhet vind är den kalk de får dricka.
7 Ty HERREN är rättfärdig, han älskar rättfärdighet.
De rättrådiga skall se hans ansikte.