FÖRSTA BOKEN

Psalm 1

De rättfärdigas lycka

1 Salig är den som inte följer de ogudaktigas råd
och inte går på syndares väg eller sitter bland bespottare
2 utan har sin glädje i HERRENS undervisning
och begrundar hans ord dag och natt.
3 Han är som ett träd, planterat vid vattenbäckar,
vilket bär sin frukt i rätt tid och vars blad inte vissnar.
Allt vad han gör lyckas väl.
4 Så är det inte med de ogudaktiga, de är som agnar som vinden för bort.
5 Därför skall de ogudaktiga ej bestå i domen,
ej syndarna i de rättfärdigas församling.
6 Ty HERREN känner de rättfärdigas väg,
men de ogudaktigas väg leder till fördärvet.