1 Döda flugor kommer parfymerarens olja att stinka och jäsa.
Så uppväger liten dårskap både vishet och ära.
2 Den vise har sitt hjärta åt höger, men dåren har sitt hjärta åt vänster.
3 På alla sina vägar är dåren utan förstånd
och han säger till alla att han är en dåre.
4 Om en furste blir vred på dig, så lämna inte din plats,
ty saktmod förhindrar stora synder.

5 Det finns ett ont som jag har sett under solen,
ett misstag som kommer från den som har makten:
6 Att dårskap sätts på höga poster och framstående män på obemärkt plats.
7 Jag har sett slavar till häst och furstar till fots som slavar.

8 Den som gräver en grop faller själv däri
och den som river en mur blir stungen av en orm.
9 Den som vältrar bort sten blir skadad av sten,
och den som klyver ved blir skadad av trä.
10 Den som inte slipar eggen, när järnet blir slött,
måste bruka mer kraft. Men vishet leder till framgång.
11 Om ormen stinger innan den blivit tjusad,
har ormtjusaren ingen nytta av sin konst.

12 Ord från den vises mun är välgörande,
men dåren förtärs av sina egna läppar.
13 Början på hans tal är dårskap och slutet svår galenskap.
14 Dåren är rik på ord, men ingen människa vet vad som skall ske.
Vem kan säga en människa vad som kommer efter henne?
15 Dårarnas möda tröttar ut dem. Inte ens till staden hittar de vägen.

16 Ve dig, du land, där kungen är ett barn
och där furstarna festar redan på morgonen!
17 Väl dig, du land, där kungen är son till ädlingar,
där furstarna håller måltid vid rätt tid
för att få styrka och inte för att bli druckna.
18 Av lättja förfaller husets bjälkar, och av försumlighet regnar det in genom taket.
19 Man ordnar fest för att roa sig, och vinet ger glädje åt livet,
och pengar kan ge allt detta.
20 Inte ens i din tanke skall du förbanna en kung,
och inte ens i ditt sovrum skall du förbanna den rike,
ty himlens fåglar bär fram ditt tal, och de bevingade för vidare vad du har sagt.