Nyheter om kyrkans tidskrifter från januari 2021.
 
I många år har kyrkan publicerat tre engelska tidskrifter (Friend, New Era och Ensign) samt en tidskrift som har översatts till andra språk (Liahona). Med början i januari 2021 ersätts dessa publikationer med tre tidskrifter som kommer att tjäna människor över hela världen på många språk: Vännen för barn från 3 till 11 år, Vägledning för de unga för ungdomar från 12 till 18 år samt Liahona för vuxna. De tryckta tidskrifternas längd och format kommer att förändras. Läsarna kan förvänta sig förbättrade digitala tidskrifter på internet och i mobilappar. Digitalt innehåll fortsätter att vara tillgängligt utan kostnad.
 
Varför görs de här ändringarna?
De här globala tidskrifterna kommer att ge ett mer enat budskap till en bredare grupp läsare. Den här förenklingen gör det också möjligt för kyrkan att skicka innehåll till olika områden i världen oftare än någonsin tidigare. Till exempel kommer vissa språk som för närvarande bara får en tidskrift per år att få tidskrifter varannan månad. Flera faktorer – till exempel antal prenumeranter, tillgång på översättare och distributionskapacitet – påverkar hur ofta tidskrifterna publiceras på olika språk.