Profet Tid som profet   Född & dog
001Joseph Smith Joseph Smith 6 apr 1830 - 27 jun 1844   23 dec 1805 - 27 jun 1844 Lärdomar
2 002Brigham Young Brigham Young 27 dec 1847 - 29 aug 1877   1 jun 1801 - 29 aug 1877 Lärdomar 
3 003John Taylor John Taylor 10 okt 1880 - 25 jul 1887   1 nov 1808 - 25 jul 1887 Lärdomar 
4 004Wilford Woodruff Wilford Woodruff 7 apr 1889 - 2 sep 1898   1 mar 1807 - 2 sep 1898 Lärdomar 
5 005LorenzoSnow Lorenzo Snow 13 sep 1898 - 10 okt 1901   3 apr 1814 - 10 okt 1901 Lärdomar 
6 006JosephFSmith Joseph F Smith 17 okt 1901 - 19 nov 1918   13 nov 1838 - 19 nov 1918 Lärdomar 
7 007Heber J Grant Heber J Grant  23 nov 1918 - 14 maj 1945    21 nov 1856 - 14 maj 1945  Lärdomar 
8 008George Albert Smith George Albert Smith 21 maj 1945 - 4 apr 1951   4 apr 1870 - 4 apr 1951 Lärdomar 
9 009David O. McKay David O. McKay 9 apr 1951 - 18 jan 1970   8 sep 1873 - 18 jan 1970 Lärdomar 
10 010Joseph Fielding Smith Joseph Fielding Smith 23 jan 1970 - 2 jul 1972    19 jul 1876 - 2 jul 1972  Lärdomar 
11 011Harold B. Lee Harold B Lee 28 jul 1972 - 26 dec 1973   28 mar 1899 - 26 dec 1973  Lärdomar 
12 012Spencer W. Kimball Spencer W Kimball 30 dec 1973 - 5 nov 1985   28 mar 1895 - 5 nov 1985 Lärdomar 
13 013Ezra Taft Benson Ezra Taft Benson 10 Nov 1985 30 maj 1994    4 aug 1899 - 30 maj 1994 Lärdomar 
14 014Howard W. Hunter Howard W Hunter 5 jun 1994 - 3 mar 1995   14 nov 1907 - 3 mar 1995 Lärdomar 
15 015Gordon B Hinckley Gordon B Hinckley 12 mar 1995 - 27 jan 2008   23 jun 1910 - 27 jan 2008 Lärdomar 
16 Thomas S Monson Thomas S Monson 3 feb 2008 - 2 jan 2018   21 aug 1927 - 2 jan 2018  
17 Russell M Nelson Russell M Nelson 16 jan 2018 -     9 sep 1924 -